Okvir programa seminara je knjiga “Susret sa živim Bogom” prof. Tomislava Ivančića. U petak je tema Otac. Obrađuju se egzistencijalni temelji čovjeka i njegov odnos prema Stvoritelju. U subotu je... Nastavite čitati